Frivillige på Lionslund

Vil du være med til at gøre en forskel? Så bliv medlem af ”Lionslunds Venner” - Det koster ikke noget.

Besøgsven eller medhjælper

Man kan vælge mellem at være besøgsven, hvor man knyttes til en konkret borger, eller man kan deltage i større arrangementer som banko, sommerfest, julefrokost eller som medhjælper på en tur.

Vi har desuden frivillige der kommer og afholder små lokale koncerter eller laver sang og samspilsarrangementer, der er meget populært bladt vores beboere

Bliv træningspartner på Lionslund

På Lionslund har vi eget trænings cafe, og her kan man, efter professionel instruktion, blive træningspartner for en beboer.

På sigt håber vi på, at kunne få professionelle instruktører på fysisk træning, yoga, sang og musik, hvor friville kan indgå træningspartner. Visionen er, at fremadrettet skal trænings cafeen som udgangspunkt danne de fysiske rammer for frivilligsamarbejdet.

PS: Som medlem af Lionslunds Venner er man forsikret, hvis der skulle ske noget utilsigtet.

I kan til enhver tid kontakte den ansvarlige medarbejder

Jørgen Wedele Petersen på
Mail: jowep@brondby.dk
Mobil: 6150 4950

Lionslund ligger på Lagesminde Allé 60, 2660 Brøndby Strand, 500 meter fra både Vest Volden og Strandparken, med nogle dejlige udendørs arealer.

Sidst opdateret den 23. juni 2022