Hvem er vi

Lionslund er et botilbud i Brøndby for mennesker med varigt nedsat funktionsevne efter Lov om Social Service § 108.

Selve huset er opdelt i tre grupper, som vi kalder Blå, Rød og Grønt Hus. Hvert hus har otte boliger med dertilhørende eget toilet og bad. Der findes fælleskøkken samt fællesstue i alle tre huse.

Det er vigtigt for os, at beboerne har medindflydelse og føler sig hjemme.

Nøgleord er dokumentation og en stærk pædagogisk værktøjskasse.

Målet er løbende at udvikle og understøtte borgernes aktive medborgerskab og deltagelse i samfundet og på bostedet. Der udarbejdes individuelle planer for hver beboers udvikling.

Vi arbejder kontinuerligt på at blive bedre. Vi er opdateret med neuropædagogikkens vejledninger samt metoder som Low Arousal, sanseintegration og andre pædagogiske tiltag, der alle er med til at gøre vores indsatser bedre og relevante.

Kontakt

Lionslund

Lagesminde Allé 60
2660 Brøndby Strand

Tlf. 43 28 33 99

lionslund@brondby.dk

Grønt hus: Tlf. 30 32 98 44

Blåt hus: Tlf. 23 99 32 07

Rødt hus: Tlf. 30 32 99 82

Sidst opdateret den 07. december 2021