Målgruppe

Lionslund er et botilbud (§108).

Lionslund er et botilbud (§108), der danner rammen om et hjem for 25 unikke beboere med varige fysiske og psykiske funktionsnedsættelser. Beboere, der har behov for et individuelt og specialiseret tilbud. Kerneopgaven på Lionslund er at skabe et godt og indholdsrigt liv for beboerne sammen med beboerne.

Sidst opdateret den 07. december 2021