Visitation og tilsyn

Visitation til og tilsyn af Lionslund.

Visitation 

Den visiterende myndighed til en bolig hos Botilbuddene i Brøndby er:

Brøndby Kommune
Social- og Sundhedsforvaltningen
Specialrådgivningen
Direkte tlf.: 4328 2557
Mail: handicap@brondby.dk

 

Tilsyn

Du finder tilsynsrapporterne fra tilsynsbesøg på Lionslund på Tilbudsportalen.dk. Tilsynsbesøgene har til formål at kontrollere, at brugere får den hjælp de har ret til, samt at hjælpe botilbuddet med at tackle eventuelle mindre problemer før de vokser sig store. 

 

Sidst opdateret den 07. december 2021