Lionslund som arbejdsplads

Faglighed og arbejdsmiljø.

På Lionslund skaber vi sammen forudsætningerne for det gode samarbejde og tillid mellem ledelse, medarbejdere og borgere. Her er faglighed og medbestemmelse centrale elementer.
Alle vores 24 beboere har varigt nedsat psykisk- og fysisk funktionshandicap og er i alderen 18 år og opefter.

De har brug for individuel støtte, vejledning, omsorg og pleje til at få opfyldt psykiske, sociale og fysiske behov og ift. at benytte brugerindflydelsen, så vidt det er den enkelte muligt.

Alle beboere kommunikerer ud fra egne forudsætninger. Ikke alle har verbalt sprog - hvorfor vi arbejder med mange andre kommunikationsformer så som tegn til tale, billeder, konkreter og kropssprog.

Den pædagogiske praksis tager udgangspunkt i beboernes individuelle handleplaner - og vi forsøger at gøre den enkelte beboers indflydelse på egen hverdag til det bærende element i det, der foregår i huset.

Beboernes værger og pårørende, typisk forældre og søskende, er en vigtig samarbejdspartner.

Som medarbejder bliver du tilknyttet et team på 8 medarbejdere, der er ansvarlige for kerneopgaverne omkring 8 beboere - udvikling af og i eget team, samt for vores fælles udvikling af Lionslund.

Botilbuddene i Brøndby arbejder ud fra en fælles strategi for kompetenceudvikling af personalet.
Det fælles faglige fundament er baseret på en neuropædagogisk faglig tilgang og viden. Alle medarbejdere tilbydes efter to års ansættelse et neuropædagogisk diplommodul.

Der er desuden fokus på uddannelse i kommunikationspas, sanseintegration og low arousal, så borgerne understøttes bedst muligt i deres trivsel og kommunikation.

Arbejdsmiljø

Hvert tredje år udsender vi APV-skemaer, hvor vi måler den personlige, arbejdsrelaterede og beboerrelaterede trivsel. Herudfra udarbejdes konkrete handleplaner.

Vi går meget op i, at arbejdsforholdene og arbejdsmiljøet lever op til de lovmæssige krav, og at Lionslund er et rart sted at arbejde.

Grøn smiley

Vi er meget stolte over og glade for at vi den 20. september har fået tildelt en grøn smiley, der viser, at vores arbejdsmiljø er i orden.

Se den grønne smiley fra Arbejdstilsynet

Sidst opdateret den 03. november 2021