Studerende i praktikforløb

Her kan du finde oplysninger om at være studerende i praktik på Lionslund. Vi har studerende i praktikforløb af forskellig varighed på Lionslund.

På Lionslund har vi gerne 6-8 praktikanter årligt, der er på forskellige stadier i deres uddannelse.

Vores ønske er at medvirke til, at den studerende får et godt uddannelsesforløb. Dette inkluderer en forventningsafstemning mellem den studerende, uddannelsesstedet, vejlederen på Lionslund og resten af personalet.

Hver praktikperiode er forskellig, og det er vores fælles ansvar at sørge for, at denne bliver tilrettelagt, så alle parter får mest ud af samarbejdet.

Vores forventninger til dig som studerende

 • At du har interesse for og udviser engagement i forhold til opgaven.
 • At du, i den tid du er i huset, optræder etisk og respektfuldt overfor alle parter – herunder beboere, pårørende og medarbejdere.
 • At du er aktiv, initiativrig og deltager i alle hverdagens opgaver af såvel pædagogisk som praktisk art.
  At du loyalt overholder husets retningslinjer mv.
 • At du deltager i den fælles studenterundervisning (undervisning for alle pædagogstuderende i en række bo- og dagtilbud på Vestegnen).
 • At du skriver logbog, som redskab til pædagogisk analyse/debat.
 • Derudover forventer vi, at du reflekterer over dine oplevelser og stiller kritiske og eller uddybende spørgsmål.

Hvad kan du forvente af os

 • At du kort efter opstart i praktikken modtager introduktion til vores hus af ledelsen. Dette inkluderer lovgivning, budgetter og andet relevant; introduktion til kommunen og udviklingen omkring områdets ændrede pædagogiske indfaldsvinkler gennem årene og ændrede indfaldsvinkler, der derved er en del af beboernes historie.
 • At du har en fast vejleder og skemalagte vejledningstimer.
 • At tjenesteplanlægningen udarbejdes så du kan deltage i den fælles studenterundervisning.
 • At du kan deltage i husets mødevirksomhed samt arrangementer mv.
 • At du har mulighed for besøg på beboernes dagstilbud.
 • At få støtte i forhold til din skriftlige opgave.
 • At du som lønnet studerende deltager i en evt. afsluttende samtale med ledelsen.
Sidst opdateret den 23. juni 2022