Aktiviteter

På Lionslund er vi aktive sammen med beboerne. Vi gør meget ud af at have gode traditioner og mærkedage, som giver stor fællesskabsfølelse og vækker genkendelse.

Når du bor på Lionslund, kan du deltage mange forskellige aktiviteter både med os på Lionslund, med din arbejdsplads, klubber, pårørende mm.

I weekenderne og på hjemmedage, kan vi tage i biografen, på café, på fisketur eller hvad du og de andre beboere nu har lyst til.

Vi rejser så vidt muligt mindst en gang om året i Danmark eller udenfor landets grænser. Du er selv med til at bestemme rejsemålet.

Lionslund har også en fælles café, hvor der arrangeres aktiviteter i løbet af året.

Ridning

På Lionslund tilbyder vi ridning i samarbejde med en lokal rideskole.

Undervisningen er tilrettelagt efter rytterens helt specifikke behov og evner. Det er hestevante pædagoger fra vores eget botilbud, der står for undervisning m.m.

Vi oplever, at samværet mellem hest og rytter giver helt nye unikke måder at se og udvikle kompetencer, og der udvikles både på kropslige og sociale udviklingszoner hos den enkelte rytter.

Pædagogisk ridning adskiller sig fra traditionel rideundervisning ved at tage udgangspunkt i relationen mellem hest og menneske, samt den interaktion der naturligt opstår heraf. Herved er det ikke den ride-tekniske del som har det primære fokus i pædagogisk ridning.

Fysisk kan det have den effekt at der opnås øget kropsbevidsthed, da hestens bevægelser styrker balance og koordination.

Gennem samvær og ridning opnås sansemotorisk effekt, idet såvel den vestibulære, proprioceptive, taktile samt auditive sans aktiveres.

Hestens bevægelser aktiverer og styrker rytterens sanseintegration. Psykisk kan det være grænseoverskridende at være med et så stort dyr som hesten.

Det er nødvendigt at have grundlæggende tillid til sig selv, og hesten, for at agere ærligt og oprigtigt i samvær med hesten

Socialt er det gennem samværet med hesten, at der åbnes mulighed for at erfare og lære om egen adfærd, ved at aflæse hestens reaktioner. Her styrkes og udvikles kompetencer, som kan overføres til samværet med andre, at aflæse andres følelser og udøve empati. Herved er det muligt at styrke den enkeltes sociale udvikling i forhold til sine omgivelser.

Der opkræves egenbetaling for ridning.

Yoga

På Lionslund tilbydes der hold med Klang Yoga. Undervisningen forestås af en ekstern underviser.

Klang Yoga er en let og kraftfuld måde til at komme i resonans med sin egen rytme. Det hjælper til at reducere fysiske og psykiske spændinger.

Klang Yoga er et værktøj til at finde den indre balance.

Yogaen er tilrettelagt i forhold til den enkeltes kursists kompetencer. Vi kører som regel et hold i efterår og forår.

Der opkræves egenbetaling for Yoga.

Pædagogisk massage

Massage som pædagogisk redskab - En neuropædagogisk tilgang.

På Lionslund tilbydes borgerne Pædagogisk massage.

Det er pædagoger fra vores eget botilbud, som forestår behandlingen. Vi har 4 pædagoger, som er uddannet på ”Center for pædagogisk massage”.

Følesansen og centralnervesystemet er tæt forbundet med hinanden både udviklings- og funktionsmæssigt. Gennem massage aktiveres centralnervesystemet ved at følesansenerver påvirker blodcirkulation, stofskifte, hormonsystem samt psykiske forhold som udvikling af selvfølelse, selvtillid og evne til relations dannelse.

Traditioner og fester

I starten af januar mødes beboerne og pædagogerne for at ønske hinanden godt nytår.

I februar holder vi fastelavnsfest.

Hvert år i august er der Kultur der dur, som er et årligt fælles arrangement for bo- og dagtilbudsenheder med masser af boder, spændende underholdning, fest og glæde.

I august holder vi sommerfest for beboere og deres pårørende, hvor vi spiser og hygger sammen.

Sidst opdateret den 03. november 2021